Inspiration

What do you see? You only see a pretty picture or more ? Through my studies I have learned to look differently at different images. But of course it’s different for each person . The photograph tells more than just one hand in water. What I see in this , that each person possesses a creative hand ! Only it ‘s up to you to find out what exactly is your creativity.

Wat zie je? Zie je alleen een mooie foto of meer? Door mijn studie heb ik geleerd om anders te kijken naar verschillende beelden. Maar natuurlijk is het voor ieder persoon anders. De foto verteld meer dan alleen een hand in water. Wat ik in dit beeld ziet is, Dat ieder persoon van een creatieve hand bezit! Alleen het is aan jouw om achter te komen wat precies je creativiteit is.

Hand